Privacy

Information när det gäller skydd av personuppgifter enligt paragraf 13 i den italienska lagen 196/2003

Som ägare till webbplatsen old.ristorantelafinestra.it, enligt paragraf 13 i lagen om skydd för personuppgifter, informerar härmed företaget Giorgini Carla & C. Sas användarna om att personuppgifterna som tillhandahålls genom att fylla i formulären på webbplatsen eller som levereras via e-post, behandlas och används uteslutande för kampanjer och uppdateringar till personen (hädanefter ”gällande individ”) som ber om att få information om våra tjänster och aktiviteter i fullständig respekt för pricnipen om korrekthet, nödvändighet och lagbestämmelser. Behandlingen av uppgifterna sker vid huvudkontoret för företaget Giorgini Carla & C. Sas, Strada Massetana Romana 68, 53100 Siena, med datoriserade procedurer på det sätt och inom de gränser som krävs för att nå dessa mål och utförs endast av personer som särskilt fått i uppdrag att göra det. Uppgifterna förvaras i dataarkiv till vilka man har applicerat minsta åtgärder för säkerhet som lagen anger. Dataöverföringen är nödvändig för att kunna uppfylla den begäran som den gällande individen har gjort och om uppgifterna inte tillhandahålls leder det till att vi inte kan avsluta den exakta begäran du har gjort. Den gällande individen åtnjuter rättigheterna som anges in paragraf 7 i den gällande lagen och i synnerhet rätten till tillgång till de egna personuppgifterna, att be om rättelser, uppdatering och radering om uppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller insamlade i strid mot lagen. Individen kan även motsätta sig deras behandling av legitima skäl genom att vända sig till parten som utför databehandlingen, dvs. företaget Giorgini Carla & C. Sas, enligt följande och andra tillvägagångssätt: skicka ett e-postmeddelande till adressen info@ristorantelafinestra.it eller skicka ett brev till adressen “Giorgini Carla & C. Sas – Strada Massetana Romana 68, 53100 Siena.